วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET 54

สิงหาคม 15, 2012 in การจัดการความรู้ (KM), สาระวิทยาศาสตร์ by สุพัตรา สุชาติสุนทร

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 2.1/5 (14 votes cast)

ระบบย่อยอาหาร

 

อวัยวะในระบบย่อยอาหารประกอบด้วย

ก.  ปาก                       (จะย่อยอาหารจำพวกแป้ง)

ข.  กระเพาะอาหาร    (จะย่อยอาหารจำพวกโปรตีน)

ค.  ลำไส้เล็ก            ( จะย่อยอาหารทุกชนิด)

ง.  ลำไส้ใหญ่            (ดูดซึมน้ำ)

จ.  หลอดอาหาร      ( ลำเลียงอาหารสู่กระเพาะอาหาร)

อาหารที่เรารับประทานจะไม่ถูกย่อยในอวัยวะใด

ตอบ   ข้อ      และ 

ข้อสอบ O-Net ปี 2554  สทศ.

วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET 54, 2.1 out of 5 based on 14 ratings
Mega World News Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google Yahoo Buzz StumbleUpon Eli Pets